Mountain top covered with snow

Naša vizija

Volt je identificiral 5+1 temeljnih izzivov, s katerimi se morajo soočiti vse evropske države posamezno in Evropa kot celota.

Za kaj stojimo?

Naša vizija je demokratična in transparentna Evropa, ki prevzema odgovornost za nas vse. Zato je naš cilj združena Evropa s pravo evropsko demokracijo. Želimo si močan evropski parlament, ki lahko predlaga in izvoli evropskega predsednika vlade, ki odgovarja vsem izvoljenim poslancem. Želimo si evropski politični sistem ki rešuje probleme in sprejema priložnosti v interesu vseh Evropejcev. Verjamemo, da evropska politika potrebuje enotne evropske stranke in tako naredimo prihodnost Evrope določeno s strani vseh volivcev.

Zakaj 5+1 izzivov?

 • Prvih 5 izzivov je v osnovi enakih za vse države. Ti izzivi se lahko rešujejo na državni ravni, kjer se upoštevajo regijske posebnosti. 
 • Dodatni +1 izziv je naš predlog okrepitve in preureditve Evropske Unije, ki je enoten v vseh državnih programih.

1. Pametna Država

Izobraževanje in digitalizacija sta ključna elementa 21. stoletja.

^

Države naj priskrbijo najsodobnejše javne storitve, ki služijo državljanom in rezidentom. To vključuje:

 • digitalizacijo javnih servisov, za zmanjšanje odpadnega materiala in za izboljšanje  učinkovitosti
 • posodobitev izobraževalnih sistemov
 • možnost visoko kakovostnega zdravstvenega sistema za vse
 • pošteno in transparentno sodstvo in učinkovit sistem kazenskega pregona, ki lahko uspešno preprečuje korupcijo
 • zagotovljene digitalnih pravic in digitalne svobode
 • močno podpora za znanost in raziskave
Icon of Smart State

2. Ekonomska Renesansa

Ekonomski napredek mora poganjati razvoj družbe.

^

Evropske ekonomije morajo biti na čelu družbenega napredka in morajo zagotavljati visoko kvaliteto življenja za vse. S tem mislimo:

 • da je naš cilj, da postane Evropa vodilna inovatorka,
 • reševanje brezposelnosti z inovativnimi delovnimi rešitvami, z Evropsko delovno platformo in z podporo za majhna novonastala podjetja,
 • obnovo ekonomsko težavnih območij,
 • poudarek na krožno ekonomijo
 • negovati razvoj Evropske umetne inteligence,
 • Pan-Evropski davek od dohodkov pravnih oseb,
 • združeni Evropski socialni in davčni sistem.

3. Družbena Enakost

Nihče ne sme biti pozabljen, ne glede na spol, dohodek, vero ali izvor.

^

Vsak državljan Evropske unije mora imeti zagotovljene enake pravice in priložnosti. V ta namen bi radi predstavili predpise ki:

 • ustavijo neenakosti in diskriminacijo glede na spol, spolno orientacijo, narodnost, vero , državo izvora ali barvo kože,
 • rešujejo probleme revščine in brezdomstva, na primer z socialnimi stanovanji, dostopnimi socialnimi prispevki in z brezplačnim zdravstvenim zavarovanjem za vse,
 • zagotavljajo brezplačno izobrazbo za vse, od predšolske vzgoje do visoke in poklicne izobrazbe,
 • poudarjajo človekove pravice do lastnega telesa z enotnim evropskimi pravili glede družinskih pravic, pravic do otrok, spolnim delom in pravic za končanje življenja z dostojanstvom.
Social Equality Icon

4. Globalno Ravnovesje

Evropa mora prevzeti odgovornost za svojo vlogo v globalnih izzivih.

^

Želimo uvesti predpise v skladu z Trajnostnimi Razvojnimi Cilji na različnih področjih kot so: 

 • podnebne spremembe,
 • mednarodna pravična trgovina,
 • ekološko kmetovanje,
 • prehranska varnost,
 • biodiverziteta,
 • mednarodno razvojno sodelovanje.

Na področju migracij podpiramo:

 • nov sistem “deljenja bremena” za soočanje z begunci,
 • odstranitev sistema pravnih ovir za delovne migracije,
 • ustanovitev mednarodnega sistema za preprečitev in reševanje begunskih kriz,
 • končanje brezdomstva v Evropi.
Global Balance Icon

5. Opolnomočenje Državljanov

Državljani morajo imeti več možnosti vplivanja na politiko preko sistemov, ki niso povezane zgolj z volitvami.

^

Evropejci morajo biti opolnomočeni, da:

 • sprejemajo utemeljene politične odločitve,
 • vplivajo na politiko tudi izven volitev,
 • uporabljajo svoje demokratične pravice  v okviru posvetovalnih demokratičnih sistemov.

Naši predpisi temeljijo na najboljših praksah v zvezi s spodbujanjem pluralističnih medijev, orodij in tehnologij za politično opolnomočenje in drugih načinih v katerih lahko demokracija uspeva.

Citizen Empowerment Icon

+1 Reforma EU

Verjamemo v Evropsko Unijo vendar to ne pomeni, da ta ne potrebuje izboljšav.

^
 • Evropska Unija je naš skupni projekt. Uspeli smo stopiti skupaj in oblikovati Unijo, ki skrbi za mir in blaginjo že več kot 60 let.
 • Vseeno ima EU pomanjkljivosti zaradi česar želimo reformirati in okrepiti  njene institucije in njeno upravljanje za:
  • bolj demokratično, bolj transparentno in močnejšo Evropo
  • federalno Evropo.
 • Predlagamo specifične predpise, ki omogočajo EU zaščito in podporo interesov Evropskih državljanov.
EU Reform Icon

Najdi Volt v svoji državi